Richtlijn behandeling primaire tumor onbekend officieel geworden

De richtlijn voor de diagnose en behandeling bij een onbekende primaire tumor is op 24 juni 2012 geautoriseerd. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Pathologie en geautoriseerd door vele specialisten verenigingen in Nederland. Dit is een belangrijke stap, want hiermee is de diagnose en behandeling gestandaardiseerd. Doel van de richtlijn:

“Het doel van deze richtlijn is het bieden van ondersteuning aan zorgverleners bij het realiseren van een uniform en zoveel mogelijk evidence-based beleid voor nadere diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met een onbekende primaire tumor. Hiermee wordt voorts beoogd diagnostiek te verminderen, samenwerkingsafspraken tussen verschillende specialismen te bevorderen en de informatieoverdracht naar de patiënt te verbeteren.”

De richtlijn kun je hier vinden; een samenvatting hier.

PrintPinterestFacebookEmailShare